Vragen

Veel gestelde vraag: Inloggen lukt niet
Als je de eerste keer inlogt, vraag dan een nieuw wachtwoord aan, alleen te gebruiken voor deze website. De mail waarmee het wachtwoord gereset kan worden, wordt gestuurd naar je prive email adres. Het komt voor dat de mail in de spambox terecht komt.

Contact

Heb je vragen over het fonds neem dan contact op met de administratie:

Stichting Zeevaartschoolbelangen
F O N D S S T U D I E B E L A N G E N
Postbus 26, 8880 AA Terschelling-West
E: info@szbt.nl W: www.szbt.nl
IBAN: NL72ABNA0496250779

Laatst gewijzigd: 2016-08-04