S Z B T - Stichting Zeevaartschoolbelangen Terschelling

Stichting Zeevaartschoolbelangen is een stichting die is opgericht in 1987, met als doel het bevorderen van het zeevaartonderwijs op Terschelling en het behartigen van het belang van het welzijn van de studenten van het MIWB. Om dit doel te kunnen realiseren heeft de stichting een fonds opgezet; het Fonds Studiebelangen.

Waarom het Fonds Studiebelangen

Door het instellen van het fonds:
1. zijn de studiekosten over 4 studiejaren gelijkmatig verdeeld.
2. kan het MIWB voordelig maaltijden, boeken en gecertificeerde trainingen inkopen.

Ad 1. Betaling van een groot aantal kosten tijdens de studie gaat via het Fonds Studiebelangen. Gedurende de studie worden er door de student vaste maandbedragen aan het fonds betaald. Daarmee worden deze bijkomende kosten gelijkmatig over vier studiejaren verdeeld. Op ‘dure momenten’ tijdens de studie wordt er door het fonds voorgefinancierd. Hierdoor ontstaat er voor de student een gelijkmatige betaling van de extra studiekosten.

Ad 2. Het MIWB heeft een eigen restaurant waar studenten drie keer per dag kunnen eten, de keuken is volledig afgestemd op de studenten. Het restaurant kookt voor grote groepen, waardoor de maaltijden voordelig worden aangeboden. Doordat de afrekening van het eten via het fonds loopt hoeft de student gedurende de eerste twee jaar niet zelf af te rekenen. In het studieprogramma zijn een aantal veiligheidstrainingen opgenomen. Deze trainingen zijn verplicht om te mogen varen tijdens stage en voor aanvraag van het vaarbevoegdheidsbewijs. Via het Fonds Studiebelangen kan het MIWB deze gecertificeerde trainingen tegen lagere kosten inkopen en aanbieden.

Studenten wonen tijdens de eerste 2 studiejaren op de Campus. De huur wordt rechtstreeks aan de woningcorporatie Woon Friesland betaald (+31889952222).

Om ten aanzien van de studiekosten een collectief voordeel te behalen is deelname aan het Fonds Studiebelangen verplicht. Het fonds kost € 18,- per jaar aan administratiekosten en rekent daarnaast 2% rente over de opgebouwde schuld.

Laatst gewijzigd: 2021-03-09