S Z B T - Stichting Zeevaartschoolbelangen Terschelling

Welkom op de website van de Stichting Zeevaartschoolbelangen. Op deze website vind je informatie over de Stichting en over het Fonds Studiebelangen.

Onder Mijn Studiefonds kun je inloggen. Je vindt daar onder andere: je persoonlijke gegevens, de afgenomen producten, het maandbedrag en je financiële overzicht. Gebruik dezelfde inlognaam als bij NHL Stenden Hogeschool. Als je de eerste keer inlogt, vraag dan een nieuw wachtwoord aan, alleen te gebruiken voor deze website. De mail waarmee het wachtwoord gereset kan worden, wordt gestuurd naar je prive email adres. Het komt voor dat de mail in de spambox terecht komt. Je kunt pas inloggen onder Mijn Studiefonds nadat je vanuit de website szbt.nl een uitnodiging hebt ontvangen.

Veel succes.

Stichting Zeevaartschoolbelangen
F O N D S   S T U D I E B E L A N G E N
Postbus 26, 8880 AA Terschelling-West
E: info@szbt.nl W: www.szbt.nl
IBAN: NL72ABNA0496250779

Laatst gewijzigd: 2021-03-09